Payrolling | Rechtstreeks werken met freelancers zonder juridische en administratieve uitdagingen

Wellicht werkt u momenteel of op regelmatige basis zelf al met freelancers, zonder bemiddeling. Uiteraard zijn wij overtuigd van onze toegevoegde waarde om dit altijd via onze bemiddeling dan wel project service te laten lopen. Dat ontzorgt u namelijk en geeft u daadwerkelijk die flexibele schil waar u altijd op kunt bouwen.

In de gevallen dat u echter toch rechtstreeks met de voor u bekende freelancers wilt werken, bieden wij Payrolling. Dit houdt in dat wij de contractuele, juridische en administratieve zaken volledig uit handen nemen. Tevens dragen wij zorg voor de betalingen aan de freelancers binnen 7 tot 14 dagen, wat u gemotiveerde mensen en minder druk op uw crediteurenbeheer oplevert.