Onze visie - YES! we have a vision

Zelfstandig ondernemerschap is – ook tijdens economisch slechtere tijden – in Nederland enorm populair. Na de enorme toename van het aantal freelancers in Nederland in het afgelopen decennium, blijft het aantal freelance professionals / ZZP-ers nog altijd gestaag groeien. Momenteel is 1 op de 10 mensen in Nederland al freelancer.

Flexibiliteit, uitdaging, ondernemerschap en vooral vakmanschap zijn vaak genoemde motieven voor de stap naar het freelance bestaan. In onze visie zijn dat nu juist de eigenschappen die ieder bedrijf zoekt in de mensen waarmee zij werken. Dit is voor ons dan ook de reden om uitsluitend met zelfstandige professionals te werken.